x

Tìm kiếm

Nơi đi
Nơi đến

Đăng ký Quên mật khẩu
Username: Password:

Chủ đề: số ĐT các hãng Taxi

Taxi tại Hà Nội    
12 Taxi ĐT: 04 38.212.212
37 Taxi  ĐT: 04 38.37.37.37
52 Taxi  ĐT: 04 38.52.52.52
54 Taxi  ĐT: 04 38.54.54.54
83 Taxi  ĐT: 04 38.838.383
ABC Taxi  ĐT: 04 37.19.19.19
Airport Taxi ĐT: 04 38.7.33333
Ba Sao Taxi ĐT: 04 32.20.20.20 – 38.574.574
Cienco 8 Taxi  ĐT: 04 38.555.888
City Taxi  ĐT: 04 38.22.22.22
CP Taxi  ĐT: 04 38.26.26.26
Gas Petrolimex Taxi  ĐT: 04 36.28.28.28
Gas Taxi  ĐT: 04 39.33.44.55
Ha Noi Taxi  ĐT: 04 38.53.53.53
HaNoi Tourist Taxi  ĐT: 04 38.56.56.56
Hoàn Kiếm Taxi  ĐT: 04 37.16.16.16
Hoàn Thắng Taxi  ĐT: 04 35.73.60.20
Hoàng Hợp Taxi  ĐT: 04 37.18.18.18
Hùng Vương Taxi ĐT: 04 32.60.60.60
Hương Lúa Taxi  ĐT: 04 38.25.25.25 – 38.35.35.35
Hương Nam Taxi  ĐT: 04 38.37.37.37
Mai Linh Taxi ĐT: 04 38.222.666 - 38.222.555
Minh Đức Taxi  ĐT: 04 38.55.55.55
Mỹ Việt Taxi  ĐT: 04 37.19.59.83
Ngân Hà Taxi  ĐT: 04 63.63.63.63
Nội Bài Taxi  ĐT: 04 38.86.88.88
Phú Gia Taxi  ĐT: 04 38.76.76.76
Phú Hưng Taxi  ĐT: 04 32.26.26.26
Sao Sài Gòn Taxi  ĐT: 04 38.31.31.31 – 38.21.21.21
Sao Việt Taxi  ĐT: 04 32.62.62.62
Tây Hồ Taxi  ĐT: 04 38.45.45.45
Thành Hưng Taxi  ĐT: 04 38.733.733 – 38.73.13.13
Thành Lợi Taxi  ĐT: 04 38.551.551
Thanh Nga Taxi  ĐT: 04 38.215.215
Thế Kỷ Mới Taxi  ĐT: 04 38.734.734
Thủ Đô Taxi  ĐT: 04 38.33.33.33
Thu Hương Taxi ĐT: 04 38.36.36.36
Triệu Quốc Đạt Taxi  ĐT: 04 38.337.338 – 38.30.30.30
Trường Tiền Taxi  ĐT: 04 35.12.12.12
V20 Taxi  ĐT: 04 38.20.20.20
Vân Sơn Taxi  ĐT: 04 37.68.69.90
Vạn Xuân Taxi  ĐT: 04 38.222.888
Việt Thanh Taxi ĐT: 04 3.563.6666
     
Taxi tải    
Taxi tải Thành Hưng  ĐT: 04 38731414, 38732246
Taxi tải Hồng Phương  ĐT: 04 39.711.711
Taxi tải Liên San  ĐT: 04 38.21.05.01
Taxi tải Quân Huy  ĐT: 04 38.222222
Taxi tải An Phú Thịnh  ĐT: 04 36.36.73.32
Taxi tải Hoàng Hợp ĐT: 04 37.18.18.18
Taxi tải Hải Nam  ĐT: 04 35.14.93.94
     
Taxi tại HẢI PHÒNG    
Taxi Trung Kiên ĐT: 031 3262626 - 3552552 - 3586586
Xe du lịch Linh Trang ĐT: 031 3510510 - 3757757 - 3979797
Taxi Kim Liên ĐT: 031 3565565 - 3686868
Taxi Long Bảo ĐT: 031 3576576
Taxi Thống Nhất ĐT: 031 3591591
Taxi Đất Cảng ĐT: 031 3736736
Taxi Thế Kỷ Mới ĐT: 031 3636363
Taxi Hoa Phượng ĐT: 031 3641641
Taxi Tân Việt ĐT: 031 3646646
Taxi Thủy Nguyên ĐT: 031 3673673
Taxi My Sơn ĐT: 031 3675675
Taxi Kim Liên ĐT: 031 3686868
Taxi Thành Hưng ĐT: 031 3725725
Taxi Hữu nghị ĐT: 031 3727272
Taxi Đất Cảng ĐT: 031 3736736
Taxi Hải Phòng ĐT: 031 3737373 - 3838383
Taxi 84 ĐT: 031 3747474 - 3848484 - 3858585
Taxi Thanh Thúy ĐT: 031 3757575
Taxi Hùng Anh ĐT: 031 3767676
Taxi Vũ Gia ĐT: 031 3778778
Taxi "Gọi là có" ĐT: 031 3785785
Xe du lịch Thiên Quý ĐT: 031 3821616
Taxi Việt Phương ĐT: 031 3828282
Taxi Mai Linh ĐT: 031 3833833 - 3833666
Taxi Đồ Sơn ĐT: 031 3864864
Taxi Nam Phát ĐT: 031 3868686
Taxi Nam Sao ĐT: 031 3978978
Taxi tải 52 ĐT: 031 3525252
Taxi tải Đất Cảng ĐT: 031 3567567
Taxi tải Bình Dân ĐT: 031 3777888
Taxi tải 845 ĐT: 031 3845845
     
Taxi tại Hạ Long    
Taxi Hạ Long
ĐT:033 626262 – 625625 – 838383
Taxi Hon Gai ĐT:033 848484 - 848466
Taxi Mai Linh ĐT:033 628628 – 843843
Taxi Thành Hưng ĐT:033 659659
Taxi Thịnh Hưng ĐT:033 616161
Taxi Sao Mai ĐT:033 822822
Taxi Đông Bắc ĐT:033 828282
Taxi Vạn Lộc ĐT:033 646646
Taxi Minh Anh ĐT:033 85858 – 828828
Taxi Quảng Ninh ĐT:033 656656
Taxi Bãi Cháy ĐT:033 646464
Taxi Đại Lợi ĐT:033 640640
Taxi Hoa Anh Đào ĐT:033 656565
     
Taxi tại Ninh Bình    
Ninh Bình Taxi ĐT:030 3 633 788
Mai Linh Taxi ĐT:030 6 251 888 - 6 25 25 25
Minh Long Taxi ĐT:030 3 88 11 22
Xuân Thành Taxi ĐT:030 3 68 68 68
     
Taxi tại Huế    
Taxi Mai Linh ĐT:054 89.89.89
Taxi Thành Đô ĐT:054 85.85.85
Taxi Thành Hưng ĐT:054 863.863
vận tải ô tô khách-Trạm Taxi ĐT:054 81.81.81
Taxi Phú Xuân ĐT:054 87.87.87
Taxi Đông Ba ĐT:054 84.84.84
Taxi GILI ĐT:054 82.82.82
Taxi Thành Lợi ĐT:054 845.845
du lịch Hoàn Thiện - Huế Taxi ĐT:054 8.33333
     
Taxi tại  ĐÀ NẴNG    
Airport Taxi ĐT: 051 13.825.555
Dana Taxi ĐT: 051 13.815.815
Hương Lúa Taxi ĐT: 051 13.82.82.82
Mai Linh Taxi ĐT: 051 13.52.52.52
Sông Hàn Taxi ĐT: 051 13.655.655
     
Taxi tại Qui Nhơn    
Taxi Mai Linh ĐT:056 54.6666
Taxi Quý ĐT:056 82.9999
Taxi Qui Nhơn ĐT:056 522.666
Taxi Davi ĐT:056 812.812
Taxi Dân ĐT:056 81.88.81
Taxi Hương Trà ĐT:056 84.7777
     
Taxi tại Kotum    
Taxi Hùng Nhân ĐT:0603 919191
Taxi Mai Linh ĐT:0603 955 555 - 38.38.38
Taxi Huy Hoàng ĐT:0603 865964 - 911.911
     
Taxi tại Nha Trang    
Airport Taxi ĐT:058 3.528.528 – 62.62.62.62
Emasco Taxi ĐT:058 351.51.51 – 3.521.521
Mai Linh Taxi ĐT:058 38.38.38.38
Nha Trang Taxi ĐT:058 3.511.511 – 3.824.000 
Taxi Nha Trang ĐT:058 3.81.81.81
Taxi Trầm Hương ĐT:058 3.561.561 – 6.25.25.25
Taxi Thành Hưng ĐT:058 3.822.822
Thiên An Taxi ĐT:058 3.88.99.88
Taxi Vĩnh Tuấn ĐT:058 3.529.529
     
Taxi tại HCM    
Airport Taxi ĐT: 08 38 44 66 66 /38 23 23 23
CHOLON TAXI ĐT: 08 38 36 36 36
DELUXE TAXI ĐT: 08 38 26 26 26
FUTURE Taxi ĐT: 08 38.18 18 18 / 577 60 667
GIADINH TAXI ĐT: 08 38 98 98 98
M. TAXI ĐT: 08 38 22 26 66 – 38 45 64 56
MAI LINH EXPRESS ĐT: 08 39 29 29 29
Mai Linh Taxi ĐT: 08 38 298 888
Petro Taxi ĐT: 08 38 353 535
Petrolimex Taxi ĐT: 08 35 12 12 12
PHI LONG TAXI ĐT: 08 9 111 111
Saigon Airport Taxi ĐT: 08 38 42 42 42 / 38 44 66 66 / 38 66 66 66
SAIGON SUN TAXI ĐT: 08 38 38 38 38
Saigontourist Taxi ĐT: 08 38 46 46 46 / 38 45 88 88
Tân Hoàng Minh Taxi ĐT: 08 38 20 20 20
TANACO TAXI ĐT: 08 38 20 30 40/ 38 226 226
TAXI 30 ĐT: 08 38 30 30 30
Vinasun Taxi ĐT: 08 38 27 27 27
VINATAXI ĐT: 08 38 11 11 11
VN TAXI ĐT: 08 38 11 12 22
     
Taxi tại Cần Thơ    
Taxi Mai Linh ĐT:0710 3828.282
Taxi Green ĐT:0710 3739.739
Taxi VIP ĐT:0710 3814.814
     
Taxi tại Cà Mau    
Camau Taxi
 ĐT:0780 3 837 837
Taxi Mai Linh
 ĐT:0780
3 78 78 78
Taxi Đất Mũi
 ĐT:0780 3 678 678

Đã được xem : 12700 lần
Người gửi bài : Admin
Tham gia từ : 01/01/1970
Tổng số bài : 6800

Số điện thoại các hãng taxi toàn quốc [dieuhuongteen]

 Thông tin cập nhật về các hãng taxi lớn và uy tín tại các tỉnh thành trên toàn quốc

- Số điện thoại các hãng taxi ở Hà Nội

- Số điện thoại các hãng taxi ở Sài Gòn - Hồ Chí Minh

- Số điện thoại các hãng taxi ở Đà Nẵng

- Số điện thoại các hãng taxi ở thành phố Huế


2014-04-25 16:03:27

(08)35542035/6/7 (04)37757030/31

Bạn có xe chở hàng

Đăng xe

Bạn có hàng cần vận chuyển

Đăng hàng

Sponsored Links

 • danh cho quang cao Gold worldwide

  Happy New Year 2016

  GoldWorldwide

  bang gia CK truc tuyen

  khaithuehaiquan

  danh cho quang cao Gold worldwide

Sponsored Logos

Chuyến xe: 1911
Chuyến hàng: 1284
Tin tức: 9306
Online: 1
Online trong ngày: 1
Visitor: 5967741