x

Tìm kiếm

Nơi đi
Nơi đến

Đăng ký Quên mật khẩu
Username: Password:

Shoutbox

 • 2015-01-21 16:37:05 congasim Công ty vận tải đường bộ ASIM xin chào
 • 2015-01-21 14:11:42 tantaiachau Cty á châu xin chào
 • 2015-01-16 11:29:48 goldworldwide50 hi everybody
 • 2015-01-15 14:07:16 ngotun chào moi gười
 • 2015-01-15 14:03:24 goldworldwide50 xin chào
 • 2015-01-15 09:46:48 testnnm abcd
 • 2015-01-15 09:46:35 testnnm test
 • 2015-01-15 09:44:11 testnnm hi
 • 2015-01-15 09:40:53 testnnm Thành công
 • 2015-01-15 09:23:06 testnnm Chào ngày mới
 • 2015-01-15 08:52:17 testnnm
 • 2015-01-15 08:51:28 testnnm Ok
 • 2015-01-15 08:51:01 testnnm Chao
 • 2015-01-15 08:50:54 testnnm Chao
 • 2015-01-13 16:00:34 testnnm Mừng ngày 13/1
 • 2015-01-13 15:52:23 testnnm Test
 • 2015-01-09 14:14:10 testwebsite 121321357468714
 • 2015-01-09 14:13:58 testwebsite testwebsite
 • 2015-01-09 14:12:12 testwebsite testwebsite
 • 2015-01-09 14:11:55 testwebsite
 • 2015-01-09 14:11:54 testwebsite testwebsite
 • 2015-01-09 14:11:38 testwebsite testwebsite
 • 2015-01-09 14:10:58 testwebsite testwebsite
 • 2015-01-09 14:10:53 testwebsite testwebsite
 • 2015-01-09 14:10:39 testwebsite testwebsite
 • 2015-01-05 10:15:53 phunganhhuy book tàu nội địa HCM-HP ngày 8.1 ..... vui lòng liên hệ 0919 256 992
 • 2014-12-29 18:36:18 phudai
 • 2014-12-29 18:36:17 phudai xe tải 1,5 tấn ở Hải phòng chuyên chở nội tỉnh và các tỉnh lân cận. mình tên Đại SĐT 01693353799
 • 2014-12-28 03:41:30 ngochung minh can hang chay vao gia lai xe 20tan cac ac co nhu cau lh sdt 0975686898 hung 33t
 • 2014-12-22 10:41:38 congasim Chuyên vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam, có thể huy động xe mọi lúc quý khách cần với giả cả cạnh tranh nhất. LH: Mr.Công, 0966.443.441, skype: congasim
 • 2014-12-20 20:49:32 XeContainer Nhận vận chuyển hàng hóa Container khu vực TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đi Cảng hoặc các tỉnh miền Trung, miền Nam
 • 2014-12-20 16:25:51 le7360 mọi người cho mình tham gia diễn đàn
 • 2014-12-15 10:34:19 congasim Chuyên vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam, có thể huy động xe mọi lúc quý khách cần với giả cả cạnh tranh nhất. LH: Mr.Công, 0966.443.441, skype: congasim
 • 2014-12-13 11:31:33 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:31 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:31 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:30 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:24 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:24 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:23 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:23 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:22 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:22 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:22 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:21 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:21 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:20 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:20 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:20 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:19 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:19 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:19 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:19 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:18 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:17 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:17 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:16 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:16 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:16 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:15 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:15 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:14 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:31:14 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:31:11 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:30:49 binhtrang13
 • 2014-12-13 11:30:49 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:30:47 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:30:45 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-13 11:30:42 binhtrang13 2. Hàng than Từ Cảng Cửa Ông- Quảng Ninh vào Long Bình, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Cần tàu 2000 tấn Laycan: Hàng sẵn sàng có tàu xếp luôn Từ Càng Khe Dây- Quảng Ninh vào Gò Dầu, cước 250.000 đ/tấn Bao gồm VAT Năng suất xếp dỡ: 06 ngày hai đầu bến
 • 2014-12-12 09:42:02 goldworldwide50 hi
 • 2014-12-12 06:59:46 Utvinhloc
 • 2014-12-12 06:59:39 Utvinhloc
 • 2014-12-09 21:04:33 TINHTHANH van chuyen hang hoa tu tphcm---cac tinh mien tay va tphcm---cac tinh mien trung lh 0934055567
 • 2014-12-09 14:38:16 congasim Chuyên vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam, có thể huy động xe mọi lúc quý khách cần với giả cả cạnh tranh nhất. LH: Mr.Công, 0966.443.441, skype: congasim http://www.asimvn.com/
 • 2014-12-09 12:10:10 anhcuong142 Cung cấp dịch vụ vẩn tải trong nước và quốc tế giá cả cạnh tranh dịch vụ tốt LH 0942399214 skype anhcuong171
 • 2014-12-09 11:55:47 anhcuong142 Cung cấp dịch vụ vẩn tải trong nước và quốc tế giá cả cạnh tranh dịch vụ tốt LH 0942399214
 • 2014-12-09 11:54:46 anhcuong142 Cung cấp dịch vụ vẩn tải trong nước và quốc tế giá cả cạnh tranh dịch vụ tốt LH 0942399214
 • 2014-12-09 11:54:26 anhcuong142 Cung cấp dịch vụ vẩn tải trong nước và quốc tế giá cả cạnh tranh dịch vụ tốt LH 0942399214
 • 2014-12-08 16:38:49 hongtocontainer Chuyên mua bán, cho thuê container kho, container lạnh, container văn phòng. Vui lòng liên hệ Ms Hồng Tơ 0902792988. Sky: hongto.container
 • 2014-12-08 16:36:20 hongtocontainer

Advanced Forum Statistics

 • trading 94
 • tun23 63
 • goldworldwide50 62
 • ngotun 47
 • danton 44
 • huongbanglang 42
 • amateur 36
 • stressrelax 36
 • yennhitti 35
 • baohanh274 33
 • xuanthao 25
 • amateur1 24
 • amateur3 24
 • goldworldwide49 23
 • thanhthuy 22
Bài viết cuối

Các thông báo, quy định, hướng dẫn sử dụng các chức năng trên Diễn đàn VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Bài viết: 17 Merry Christmas & Happy New Year 2015
Cập nhật bởi: trading
2014-12-12 11:25:14

GÓP Ý / TRỢ GIÚP : Welcome to www.vanchuyennoidia.com ! Mời các thành viên nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Diễn đàn VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Bài viết: 0
Nơi thảo luận về Giao nhận & Vận tải Bài viết cuối

Thảo luận chung về mọi vấn đề liên quan đến giao nhận & vận tải , các tin post ở đây phải có giá trị thảo luận, ngoài ra các tin khác đều sẽ bị xóa.

Bài viết: 31 Cho ghép hàng 3 tấn xe chạy Bắc - Nam giá cước rẻ
Cập nhật bởi: candyshop999
2014-08-11 13:01:05

Hỏi đáp,thảo luận các Tin tức, Phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Bài viết: 109 Vận chuyển hàng hóa toàn quốc - Công Ty Vận Tải Lâm Phát
Cập nhật bởi: congtyvantai
2014-12-31 11:35:34

Hỏi đáp, thảo luận các Tin tức, Phương thức vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Bài viết: 75 CẦN TÀU 2000 TẤN CHỞ THAN
Cập nhật bởi: binhtrang13
2014-12-13 11:33:35

Hỏi đáp, thảo luận các Tin tức, phương thức vận tải hàng hóa bằng đường hàng không

Bài viết: 40 Nhận vận chuyển hàng hóa Nam Bắc chuyên nghiệp
Cập nhật bởi: RATRACO
2014-12-04 09:39:22

Hỏi đáp, thảo luận các Tin tức, Phương thức vận tải hàng hóa bằng đường xe lửa

Bài viết: 30 Nhận vận chuyển hàng hóa bằng Đường Sắt
Cập nhật bởi: RATRACO
2014-12-04 09:35:46

Dịch vụ chuyển phát nhanh

Bài viết: 41 ___ DỊCH VỤ LÀM BẰNG ĐẠI HỌC GIÁ 4 TRIỆU____ 0907 479 872 HÀO LONG ___ UY TÍN ___ ĐÚNG HẸN ___
Cập nhật bởi: nguyenhaolong678
2014-06-30 21:00:36

Vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt: Trái cây, Hàng lạnh, Động vật,...

Bài viết: 12 DV Kho Vận , cho thuê kho chứa bảo quản hàng tại Mỹ Đình, Nội Bài , Gia Lâm
Cập nhật bởi: dominh126
2014-09-24 09:04:47

Bảo hiểm trong vận chuyển hàng hóa

Bài viết: 19 MỜI THẦU tại Hà Nội : Cung cấp bảo hiểm xe ô tô năm 2015
Cập nhật bởi: goldworldwide50
2014-12-12 09:43:37

Bàn luận về hàng nguy hiểm, siêu trường, siêu trọng

Bài viết: 13 Vận chuyển kéo container flat rack, opentop, container trần, cont bạt, cont quá khổ, cont quá tải
Cập nhật bởi: vantaicogioi
2014-10-24 15:41:22

Bàn luận các vấn đề liên quan đến PCCC

Bài viết: 4 TP HCM sẽ sắm trực thăng để chữa cháy
Cập nhật bởi: stressrelax
2013-01-18 08:32:19

Thủ tục Hải Quan

Bài viết: 10 6 ôtô 'lạ' từng được đăng kiểm tại Việt Nam
Cập nhật bởi: goldworldwide50
2015-01-15 14:05:23
Thông tin, sự kiện; Cơ hội giao thương;  Giới thiệu việc làm; Rao vặt Mua Bán
Bài viết cuối

Tin tức & sự kiện về giao nhận vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài viết: 101 Hội thảo hướng nghiệp ngành kinh doanh quốc tế
Cập nhật bởi: vietnamibc
2014-10-21 01:21:25

An toàn Giao Thông

Bài viết: 20 Tuyến xe buýt nhanh 1.000 tỷ đồng đầu tiên ở thủ đô
Cập nhật bởi: goldworldwide50
2013-03-21 09:10:47

Sách, Báo, Tạp chí, Tài liệu ...

Bài viết: 13 Quả bóng vàng FIFA: Cuộc chơi của chính trị
Cập nhật bởi: dhnhatthe
2015-01-12 14:52:11

Văn bản pháp luật

Bài viết: 4 Thông tư 14: Áp trần lãi suất cho vay 15%/năm với 4 lĩnh vực
Cập nhật bởi: danton
2012-05-05 10:39:27

Phần mềm ứng dụng

Bài viết: 8 Phần mềm kế toán giao nhận vận tải Asia
Cập nhật bởi: ducvuong05
2014-09-26 16:40:58

Các Website hay

Bài viết: 8 Vận tải nội địa và quốc tế giá tốt
Cập nhật bởi: thanhvyvonguyen
2014-09-06 10:07:13

Dành cho các công ty vận tải, giao nhận, hãng tàu giới thiệu, quảng cáo về mình

Bài viết: 79 Trần Huyền JSC cung cấp sản phẩm công nghiệp
Cập nhật bởi: tranhuyen
2015-01-17 16:16:03

Cơ hội việc làm cho mọi người và nơi thực tập cho sinh viên

Bài viết: 22 █████ __ LÀM BẰNG ĐẠI HỌC GIÁ RẺ ___ 0907 479 872 HÀO LONG __ UY TÍN __ ĐÚNG HẸN _____
Cập nhật bởi: nguyenhaolong678
2014-06-30 20:55:28

Cần bán, cho thuê

Bài viết: 81 TƯ VẤN – NÊN MUA ĐỒNG HỒ NAM HÃNG NÀO Ở TPHCM?
Cập nhật bởi: dhnhatthe
2015-01-22 17:54:50

Cần mua, cần thuê

Bài viết: 12 NHỮNG MÓN HÀNG HIỆU KHÔNG THỂ THIẾU CỦA MỸ NHÂN VIỆT
Cập nhật bởi: mr.lonely_ch
2014-12-04 23:42:45
Các chủ đề khác ngoài lĩnh vực vận tải Bài viết cuối

Giao lưu, kết bạn, tự giới thiệu: Làm quen, tìm những người bạn mới để cùng chia sẻ sở thích, niềm đam mê, quan điểm trong cuộc sống

Bài viết: 71 Công việc trì trệ, lỗi do đâu?
Cập nhật bởi: phuongxinhxinh
2014-10-23 16:17:32

Cập nhật liên tục Hình ảnh, Truyện vui cười giúp mọi người giảm Stress

Bài viết: 74 Xả tress chút nhé hehehheee
Cập nhật bởi:
2014-07-10 10:01:19

Cập nhật liên tục Hình ảnh, Chuyện kỳ lạ giúp mọi người  relax, bổ sung thêm kiến thức

Bài viết: 58 Tình huống giao thông kỳ cục
Cập nhật bởi: aqvn
2014-11-17 08:49:31

Câu lạc bộ Tiếng Anh

Bài viết: 17 LỊCH HỌC THỬ CHO BÉ TỪ 2,5 TUỔI
Cập nhật bởi: ngotun
2013-02-02 09:37:11

Thùng rác chứa các bài vi phạm nội qui và sẽ bị xoá sau 1 thời gian

Bài viết: 4 Nga nói bán 12 chiến đấu cơ Su-30 cho Việt Nam
Cập nhật bởi: admin
2013-08-21 08:38:48

(08)35542035/6/7 (04)37757030/31

Bạn có xe chở hàng

Đăng xe

Bạn có hàng cần vận chuyển

Đăng hàng

Sponsored Links

 • Vietcombank

  danh cho quang cao Gold worldwide

  Đông Á Bank

  GoldWorldwide

  bang gia CK truc tuyen

  khaithuehaiquan

  danh cho quang cao Gold worldwide

Sponsored Logos

Chuyến xe: 1307
Chuyến hàng: 1124
Tin tức: 5592
Online: 4
Online trong ngày: 98
Visitor: 1869961